اطلاعيه دفتر آمار و فرآوری داده

اطلاعيه دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنايع و معادن درخصوص كد رهگيري واحدها

 

با توجه به اجراي مرحله دوم طرح بروزرساني اطلاعات واحدهاي صنعتي و انجام بازديد از واحدهاي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن، درخصوص واحدهايي كه تاكنون موفق به اخذ كد رهگيري نشده اند موارد زير به اطلاع مي رسد:

 

1-    واحدهای داراي مجوز (پروانه بهره برداري – كارت شناسايي – گواهي فعاليت صنعتي)  از وزارت صنايع و معادن كه در مرحله بازدید از واحدهای صنعتی به آنها مراجعه شده است:

با توجه به مراجعات نمايندگان وزارت صنايع و معادن و بازديد از اين واحدها، واحدهاي مذكور که اطلاعات آنها به مرور در سیستم وارد می شود، مي توانند جهت رويت كد رهگيري و با استفاده از نام كاربري و كلمه عبور ارائه شده توسط آمارگيران وزارت صنايع و معادن به آدرس اينترنتي http://amarsanat2.mim.gov.ir/GetCodeRahgiri.aspx مراجعه نمايند.

تذکر : باتوجه به اجرای سراسری طرح و ورود اطلاعات واحدها در سطح کل کشور، این فرآیند تا پایان بهمن ماه ادامه خواهد داشت، لذا واحدهایی که دارای نام کاربری و کلمه عبور می باشند ولی کد رهگیری آنها هنوز صادر نشده، می بایست تا پایان زمان یاد شده تامل نمایند تا اطلاعات آنها به مرور در سیستم وارد شده و کدرهگیری ایشان صادر شود.

تذكر : در صورتيكه به اينگونه واحدها تا تاريخ 15/11/89 مراجعه اي صورت نگرفت مي توانند با شماره تلفن هاي 81762388، 81762037 و 81762759 جهت پيگيري موضوع تماس حاصل نمايند.

2-    واحدهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنایع و  معادن که تا تاریخ 15/11/89 به آنها مراجعه نشده است  و مشمول بندهای (الف) یا (ب) می شوند: (الف)در مرحله فراخوان اینترنتی در سامانه ثبت نام ننموده اند (ب)پروانه بهره برداري خود را بعد از تاريخ 15/06/89 دريافت نموده اند:

اين واحدها مي توانند از تاريخ 1/11/89 با شماره تلفن هاي  81762388، 81762037 و 81762759 -021 تماس حاصل نموده و پس از دریافت نام کاربری خود از دفتر آمار و فراوری داده ها به آدرس اینترنتی  http://amarsanat2.mim.gov.ir/NewLogin.aspx   مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت كد رهگيري اقدام نمايند.

3-    واحدهاي داراي مجوز صنایع تبدیلی از وزارت جهاد كشاورزي كه تاكنون موفق به ثبت نام و دريافت كد رهگيري نشده اند

اين واحدها مي توانند از تاريخ 1/11/89 با شماره تلفن هاي  81762388، 81762037 و 81762759 -021 تماس حاصل نموده و پس از دریافت نام کاربری خود از دفتر آمار و فراوری داده ها به آدرس اینترنتی  http://amarsanat2.mim.gov.ir/NewLogin.aspx   مراجعه و نسبت به ثبت نام و دريافت كد رهگيري اقدام نمايند.

4-    واحدهاي صنعتي داراي مجوز از وزارت بازرگاني

بنابر اعلام ستاد تحول وزارت صنايع و معادن اين واحدها مي بايست جهت طي مراحل اداري به وزارت بازرگاني به آدرس  www.asnaf.ir مراجعه نمايند.

تذكر 1: واحدهاي داراي جواز تأسيس كه هنوز پروانه بهره برداري دريافت نكرده اند، نيازي به داشتن كد رهگيري سامانه بروزرساني ندارند.

تذکر 2: واحدهاي صنعتي تحت پوشش وزارت صنايع و معادن جهت اطلاع از نحوه ارسال آمار توليد مي توانند به سامانه آمار توليد به آدرس http://amar.mim.gov.ir   مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 81762384 ، 81762324 و 81762387 تماس حاصل نمايند.

تذکر 3: فعال ماندن کدرهگیری واحدها، منوط به ارائه آمار تولید ماهیانه از طریق سامانه فوق می باشد.

تذکر 4: واحدهاي صنعتي مي توانند درخصوص اطلاع از نحوه ثبت نام در طرح هاي هدفمندي صنايع و معادن به آدرس اينترنتي www.stsm.ir با شماره تلفن 09612 تماس حاصل نمايند.

ساير موارد تكميلي در این خصوص از طريق همين سامانه به اطلاع واحدهاي صنعتي خواهد رسيد.